Danh mục: Sức khỏe

Những món bảo bối đáng sợ của Doraemon

Những món bảo bối đáng sợ của Doraemon Trong túi thần...

Readmore...

Nghề thư viện

Nghề Thư viện Giới thiệu một số bài viết và tin hoạt động...

Readmore...

Đăng ký thẻ trực tuyến

ĐĂNG KÝ LÀM THẺ THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Loại bạn đọc...

Readmore...

Thông báo thư viện

Thông báo Về việc giải quyết thẻ trễ, sách mất từ năm 1997...

Readmore...

Giờ làm việc

Giờ làm việc   Thư viện làm việc từ thứ Hai đến thứ...

Readmore...

Nội quy thư viện đà nẵng

Nội Quy Thư viện Bạn đọc đến thư viện tuân thủ những quy định...

Readmore...

Thủ tục cấp thẻ tại thư viện đà nẵng

Thủ tục cấp thẻ THỂ LỆ LÀM THẺ TẠI THƯ VIỆN ĐÀ...

Readmore...

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ + Thu thập, lưu giữ, bảo quản di sản thư tịch và...

Readmore...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Ban giám đốc Giám đốc: Phạm Hồng...

Readmore...

Giới thiệu

Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng Thư viện Khoa học Tổng hợp...

Readmore...