Thông báo thư viện

Thông báo thư viện

Thông báo Về việc giải quyết thẻ trễ, sách mất từ năm 1997 đến năm 2006

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH TP.ĐÀ NẴNG

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

­Số:     /TB-TVKHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

 
 

 

 

 

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 01năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết thẻ trễ, sách mất từ năm 1997 đến năm 2006


Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng thông báo đến tất cả bạn đọc (kể cả bạn đọc phòng Thiếu nhi) có thẻ thư viện nhưng không sử dụng từ năm 1997 đến hết năm 2006 và hiện còn đang nợ sách tại thư viện từ năm 1997 đến năm 2012 đến Thư viện KHTH Đà Nẵng (số 46 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để làm thủ tục trả nợ sách đã mượn nhưng chưa trả và rút lại tiền cược sách. 

Thời gian giải quyết: 3 tháng (từ ngày 01/1/2016 đến hết ngày 31/3/2016).

Sau thời gian trên, nếu bạn đọc không đến giải quyết, thư viện sẽ làm thủ tục giải quyết thẻ trễ và mất sách theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Công tác bạn đọc – Thư viện Khoa học Tổng hợp ĐàNẵng. ĐT: 05113.849613.

Giải quyết vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ chiều thứ 4).

Nơi nhận:

- Sở VHTTDL (b/cáo);

- Lưu: VT, HC.

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Hồng Thái

 

 

Thông báo đóng cửa phục vụ

Để thuận lợi cho việc di dời về trụ sở Thư viện mới tại 46 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng thông báo: Nghỉ phục vụ từ ngày 10/7/2015 đến hết ngày 19/8/2015.

Dự kiến sẽ mở cửa phục vụ tại cở sở mới từ ngày 19/8/2015.

Thư viện KHTH Đà Nẵng xin thông báo cho tất cả bạn đọc được biết !

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Thông báo

Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2015) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2015

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc quy định các ngày lễ trong năm được nghỉ;

Thực hiện Thông báo số 63/TB-UBND ngày 13/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2015) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2015. Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng thông báo: Nghỉ phục vụ từ ngày 28/04/2015 đến hết ngày 03/05/2015 (06 ngày liên tục).

Thư viện KHTH Đà Nẵng xin thông báo cho tất cả bạn đọc được biết !

 

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán và Lịch phục vụ Báo Xuân Ất Mùi năm 2015

Căn cứ vào kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2015 đã được UBND thành phố ban hành. Thư viện KHTH Đà Nẵng thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2015 cụ thể như sau: Từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015 (tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày Mồng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi). Thời gian phục vụ Báo Xuân Ất Mùi: Từ ngày 10/02/2015 đến hết ngày 26/02/2015 (tức là từ ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày Mồng 8 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Trân trọng thông báo!

THƯ VIỆN KHTH ĐÀ NẴNG

Thông báo mở cửa phục vụ trở lại

Căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của thường trực Thành ủy Đà Nẵng về việc di dời địa điểm phục vụ để nâng cấp cải tạo sửa chữa Thư viện.

Thư viện KHTH Đà Nẵng thông báo tiếp tục mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại từ ngày 22/10/2014. Tại trụ sở mới 44 Bạch Đằng (Phía sau Hội đồng Nhân dân cũ)

Trân trọng!