Giờ làm việc

Giờ làm việc

Giờ làm việc

 

Thư viện làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần

+ Thời gian:

Buổi Sáng từ: 8h00 đến 14h0030

Buổi Chiều từ: 14h30 đến 21h00

+ Lịch phục vụ:

Bộ phận Hành chính và cấp thẻ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ 7 (trừ chiều Thứ Năm)

Bộ phận phục vụ tại các phòng Đọc tổng hợp, phòng Mượn, phòng Báo_Tạp chí, phòng Tiếng Anh, Worldbank (WB), phòng Tra cứu, Địa chí, phòng Thiếu nhi phục vụ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (nghỉ chiều Thứ Năm); ngày Thứ Bảy chỉ phục vụ tại các phòng Đọc tổng hợp, phòng Mượn, phòng Báo-Tạp chí và phòng Thiếu nhi.