Đăng ký thẻ trực tuyến

Đăng ký thẻ trực tuyến

ĐĂNG KÝ LÀM THẺ THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN

Loại bạn đọc (*)

Họ tên (*)

Mật khẩu (*)

Giới tính (*)

Ngày sinh* (ngày/tháng/năm)

CMND/Hộ chiếu (*)

Chỗ ở hiện tại (*)

Điện thoại

Email (nên khai)

Trình độ

Đơn vị/Nơi làm việc

 

Làm lại Tạo mới Nhập ảnh Ghi lại

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 33 Trần Phú, 46 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: +84 511 3827 533